PROSVAWE

O projektu:

Inštitut za težko atletiko je uspešno pridobil projekt z naslovom Promoting Sport Values through Weightlifting (PROSVAWE), ki je sofinanciran s strani Evropske unije. V projektu poleg vodilnega partnerja sodeluje še pet klubov iz Malte, Španije, Slovaške, Italije in Avstrije.

Weightlifting je nišna športna disciplina, ki je v evropski javnosti precej manj poznana kot nekateri drugi športi (npr. nogomet, smučanje ali tenis). Ne glede na to, da ta šport in drugi njegovi derivati obstajajo že več stoletij, je v evropski javnosti in medijih precej slabo zastopan. Največkrat se ga omenja kot komplementarni šport drugim disciplinam. Vendar ima weightlifting ne le športni značaj, temveč tudi druge, npr. zdravstvenega, psihološkega, sociološkega idr. S projektom PROSVAWE želimo slovensko in evropsko javnost seznaniti z weightliftingom, njegovimi pozitivnimi učinki na človeka in duha ter ga predstaviti ne le s športnega, temveč tudi zdravstvenega, rehabilitacijskega, psihološkega in drugih vidikov. Posebno pozornost bomo namenili ljudem s posebnimi potrebami, saj jim lahko elementi weightlftinga pomagajo ohranjati kondicijo, krepiti telo in samopodobo, nenazadnje pa tudi prispevati h kakovostnejšemu preživljanju prostega časa in druženja z drugimi športniki.

Weightlifting je mnogo več kot le dvigovanje uteži in razvijanje mišične mase. Šport ima dolgo in bogato zgodovino, saj se ga v drugačni obliki omenja že 2.000 let pred naših štetjem. Weightlifting se lahko vadi kot samostojni šport, kot komplementaren element drugim športnim disciplinam (utrjevanje, krepitev in višanje mišične mase) ali v povsem drugi luči, npr. rehabilitacijske (največkrat po poškodbah) in/ali psihoterapevtske namene (izboljšanje samopodobe). Skozi projekt PROSVAWE bomo skušali osvetliti vse vidike, vključiti najširšo skupino državljanov in predvsem prikazati weightlifting ne le kot šport, kjer je bistvo to, kdo dvigne največ, temveč kot šport, ki tako kot drugi bolj znani športi, krepi telo in duha.

Aktivnosti:

Izvedba mednarodnih dogodkov v vsaki partnerski državi.

Brošura s primeri dobrih praks weightliftinga v partnerskih državah.

Promocija weightliftinga preko socialnih omrežij.

Dokumenti:

Povzetek preteklega PROSVAWE dogodka.

Poglej >

Promocijski material, ki služi promociji PROSVAWE projekta.

Poglej >

Partnerji:

Malta WeightliftingAssociation, Malta

Facebook profil >

Asd Nuova Pesistica Triestina, Italija

Facebook profil >

1. Favoritner Athletenklub Goliath, Avstrija

Facebook profil >

TjTatran Krasno nad Kysucou Oddielovy Klub Vzpierania, Slovaška

Facebook profil >

Club Halterofilia Ourense, Španija

Facebook profil >

Časovnica:

1. september 2022 – 28. februar 2024


 

“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or EUROPEAN EDUCATION AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY (EACEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.”